Zanthoxylum schinifolium peel, bulk

Chuan Hua Jiao
1 Kg
MW Code:
5431B
Availability: In Stock
Zanthoxylum schinifolium peel, bulk

Other Product Names: 川花椒-散裝

Packaging: 1 Kg

Barcode: 739934454312

Chinese Name: 川花椒-散裝

To Top