Chai Hu Long Gu Mu Li San, extract powder

Chai Hu Long Gu Mu Li San
100 g/bt
MW Code:
3371C
Availability: In Stock
Chai Hu Long Gu Mu Li San, extract powder

Other Product Names: 柴胡龍骨牡蠣散

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Bupleurum chinense root, Pinellia ternata rhizome, Poria cocos fungus, Cinnamomum cassia twig, Scutellaria baicalensis root, Ziziphus jujuba fruit, Codonopsis pilosula root, Os draconis mineral-toasted, Ostrea gigas shell-toasted, Zingiber officinale rhizome-fresh, Rheum palmatum root & rhizome

Ingredients (Pin Yin): Chai hu, Ban xia, Fu ling, Gui zhi, Huang qin, Da zao, Dang shen, Duan long gu, Duan mu li, Sheng jiang, Da huang

Label Warning: Contraindicated during pregnancy. Caution when nursing.

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934933718

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 柴胡龍骨牡蠣散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top