Fortify Stomach Teapills BBD 4/2/2021

Xiang Sha Yang Wei Wan
200 pill/bt
MW Code:
3645
Availability: In Stock
Fortify Stomach Teapills BBD 4/2/2021

Other Product Names: 香砂養胃丸, Cardamom and Saussurea Pills to Nourish the Stomach, Xiang Sha Yang Wei Tang

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome, Aucklandia lappa root, Pogostemon cablin herb, Cyperus rotundus rhizome, Amomum kravanh fruit, Magnolia officinalis bark, Amomum longiligulare fruit, Citrus aurantium fruit-immature, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh

Ingredients (Pin Yin): Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Mu xiang, Huo xiang, Xiang fu, Bai dou kou, Hou po, Sha ren, Zhi shi, Da zao, Gan cao, Sheng jiang

Other Ingredients: Botanical wax, Talcum

Label Warning: Caution during pregnancy.

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934836453

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 香砂養胃丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top