Fruitful Tea

Sheng Guo Cha
1 Pk
MW Code:
2905
Availability: Out of Stock
Fruitful Tea

Other Product Names: 養生果茶

Ingredients: Crataegus pinnatifida fruit, Organic Lycium barbarum fruit, Dimocarpus longan fruit, Organic Ziziphus jujuba fruit- red.

Ingredients (Pin Yin): Shan zha, Gou qi zi, Long yan rou, Hong zao。

Packaging: 1 Pk

Chinese Name: 養生果茶

To Top