Shao Fu Zhu Yu San, extract powder

Shao Fu Zhu Yu San
100 g/bt
MW Code:
3389C
Availability: In Stock
Shao Fu Zhu Yu San, extract powder

Other Product Names: 少腹逐瘀散, Stasis in the Lower Palace Formula, Shao Fu Zhu Yu Tang

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Angelica sinensis root, Typha angustifolia pollen, Paeonia lactiflora root, Boswellia carterii resin, Commiphora myrrha resin, Corydalis yanhusuo rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Cinnamomum cassia bark, Foeniculum vulgare fruit-fried, Zingiber officinale rhizome-dried-fried

Ingredients (Pin Yin): Dang gui, Pu huang, Chi shao, Ru xiang, Mo yao, Yan hu suo, Chuan xiong, Rou gui, Chao xiao hui xiang, Chao gan jiang

Label Warning: Contraindicated during pregnancy

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934933893

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 少腹逐瘀散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top