Six Gentlemen Teapills

Liu Jun Zi Wan
200 pill/bt
MW Code:
3128
Availability: In Stock
Six Gentlemen Teapills

Other Product Names: 六君子丸, Liu Jun Zi Tang

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh

Ingredients (Pin Yin): Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Da zao, Gan cao, Sheng jiang

Other Ingredients: Talcum, Activated carbon, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934831281

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 六君子丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top