Tian Wang Bu Xin Teapills

Tian Wang Bu Xin Dan
200 pill/bt
MW Code:
3660
Availability: In Stock
Tian Wang Bu Xin Teapills

Other Product Names: 天王補心丸, Emperor's Teapills, Tian Wang Pu Hsin Tan, Heavenly King Tonify the Heart Special Pills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Rehmannia glutinosa root, Angelica sinensis root, Schisandra chinensis fruit, Ziziphus jujuba seed (stir-fried), Platycladus orientalis seed, Asparagus cochinchinensis tuber, Ophiopogon japonicus tuber, Scrophularia ningpoensis root, Salvia miltiorrhiza root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos sclerotium, Platycodon grandiflorum root, Polygala tenuifolia root (prep.)

Ingredients (Pin Yin): Di huang (sheng), Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren (chao), Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi (zhi)

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, Dextrin, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934836606

Case Packaging: 120 bt (12 pk)

Chinese Name: 天王補心丸

Chinese Brand: 岷山牌®

To Top