Women's Vitality BBD 6/15/22

Nu Ke Ba Zhen Wan
200 pill/bt
MW Code:
83741
Availability: In Stock
Women's Vitality BBD 6/15/22

Other Product Names: 竹林堂女科八珍丸, Women's Eight Treasure Teapills, Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root

Ingredients (Pin Yin): Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao

Other Ingredients: Talcum, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934002605

Case Packaging: 120 bt (4 pk)

Chinese Name: 竹林堂女科八珍丸

Chinese Brand: 竹林堂®

To Top