Women's Precious Teapills- economy size

Nu Ke Ba Zhen Wan
1000 pill/bt
MW Code:
3741E
Availability: In Stock
Women's Precious Teapills- economy size

Other Product Names: 女科八珍丸-大瓶裝, Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula, Women's Eight Treasure Teapills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Rehmannia glutinosa root-prep., Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos sclerotium, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root

Ingredients (Pin Yin): Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao

Other Ingredients: Talcum, China wax

Packaging: 1000 pill/bt

Barcode: 739934857410

Case Packaging: 60 bt

Chinese Name: 女科八珍丸-大瓶裝

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top