Xiang Sha Liu Jun Zi San, extract powder

Xiang Sha Liu Jun Zi San
100 g/bt
MW Code:
3680C
Availability: Out of Stock
Xiang Sha Liu Jun Zi San, extract powder

Other Product Names: 香砂六君子散, Six Gentlemen Pills with Cardamom and Aucklandia Formula, Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Codonopsis pilosula root, Pinellia ternata rhizome, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Aucklandia lappa root, Glycyrrhiza uralensis root, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh

Ingredients (Pin Yin): Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Ban xia, Chen pi, Sha ren, Mu xiang, Gan cao, Da zao, Sheng jiang

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934936801

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 香砂六君子散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top