Xiang Sha Yang Wei Teapills BBD 9/13/22

Xiang Sha Yang Wei Wan
200 pill/bt
MW Code:
3642CLR
Availability: In Stock
Xiang Sha Yang Wei Teapills BBD 9/13/22

Other Product Names: 香砂養胃丸(特价货), Cardamom and Saussurea Pills to Nourish the Stomach, Xiang Sha Yang Wei Tang

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome, Aucklandia lappa root, Pogostemon cablin herb, Cyperus rotundus rhizome, Amomum kravanh fruit, Magnolia officinalis bark, Amomum longiligulare fruit, Citrus aurantium fruit-immature, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh

Ingredients (Pin Yin): Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Mu xiang, Guang huo xiang, Xiang fu, Bai dou kou, Hou po, Sha ren, Zhi shi, Da zao, Gan cao, Sheng jiang

Other Ingredients: Talcum, China wax

Label Warning: Caution during pregnancy.

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 3642CLR

Case Packaging: 120 bt (12 pk)

Chinese Name: 香砂養胃丸(特价货)

Chinese Brand: 岷山牌®

To Top