Central Chi Teapills- economy size

Bu Zhong Yi Qi Wan
1000 pill/bt
MW Code:
3667E
Availability: In Stock
Central Chi Teapills- economy size

Other Product Names: 補中益氣丸-大瓶裝, Tonify the Middle and Benefit Qi Formula, Bu Zhong Yi Qi Tang

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Astragalus membranaceus root, Glycyrrhiza uralensis root, Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Angelica sinensis root, Cimicifuga heracleifolia rhizome, Bupleurum chinense root, Citrus reticulata peel, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh

Ingredients (Pin Yin): Huang qi, Gan cao, Dang shen, Bai zhu, Dang gui, Sheng ma, Chai hu, Chen pi, Da zao, Sheng jiang

Other Ingredients: Talcum, China wax

Packaging: 1000 pill/bt

Barcode: 739934856673

Case Packaging: 60 bt

Chinese Name: 補中益氣丸-大瓶裝

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top