Chai Hu Shu Gan San, extract powder

Chai Hu Shu Gan San
100 g/bt
MW Code:
3372C
Availability: Out of Stock
Chai Hu Shu Gan San, extract powder

Other Product Names: 柴胡舒肝散

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Bupleurum chinense root, Paeonia lactiflora root-wine-fried, Cyperus rotundus rhizome-vinegared, Citrus aurantium fruit-stir-fried, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root, Citrus reticulata peel

Ingredients (Pin Yin): Chai hu, Jiu chao bai shao, Cu zhi xiang fu, Chao zhi ke, Chuan xiong, Gan cao, Chen pi

Label Warning: Contraindicated during pregnancy.

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934933725

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 柴胡舒肝散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top