Emperor's Teapills

Tian Wang Bu Xin Wan
200 pill/bt
MW Code:
3659
Availability: In Stock
Emperor's Teapills

Other Product Names: 天王補心丸, Emperor of Heaven Teapills, Tian Wang Pu Hsin Tan, Heavenly King Tonify the Heart Special Pills, Heavenly King Teapills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Rehmannia glutinosa root, Angelica sinensis root, Schisandra chinensis fruit, Ziziphus jujuba seed (stir-fried), Platycladus orientalis seed, Asparagus cochinchinensis tuber, Ophiopogon japonicus tuber, Scrophularia ningpoensis root, Salvia miltiorrhiza root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos sclerotium, Platycodon grandiflorum root, Polygala tenuifolia root

Ingredients (Pin Yin): Di huang (sheng), Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren (chao), Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi (zhi)

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934838051

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 天王補心丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top