Free & Easy Wanderer Plus Teapills

Jia Wei Xiao Yao Wan
200 pill/bt
MW Code:
3370
Availability: In Stock
Free & Easy Wanderer Plus Teapills

Other Product Names: 加味逍遙丸, Jia Wei Xiao Yao San, Free & Relaxed Pills Extra Strength, Enhanced Free & Easy Wanderer, Dan Zhi Xiao Yao Wan, Augmented Rambling Pills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos sclerotium, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb

Ingredients (Pin Yin): Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he

Other Ingredients: Talcum, Activated carbon, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934833704

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 加味逍遙丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top