Ge Xia Zhu Yu San, extract powder

Ge Xia Zhu Yu San
100 g/bt
MW Code:
3362C
Availability: Out of Stock
Ge Xia Zhu Yu San, extract powder

Other Product Names: 膈下逐瘀散, Stasis in the Lower Chamber Formula, Ge Xia Zhu Yu Tang

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Angelica sinensis root, Prunus persica seed, Carthamus tinctorius flower, Lindera aggregata root, Ligusticum chuanxiong rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Paeonia lactiflora root, Cyperus rotundus rhizome, Citrus aurantium fruit-ripe, Boswellia carterii resin, Commiphora myrrha resin, Corydalis yanhusuo rhizome, Glycyrrhiza uralensis root

Ingredients (Pin Yin): Dang gui, Tao ren, Hong hua, Wu yao, Chuan xiong, Mu dan pi, Chi shao, Xiang fu, Zhi ke, Ru xiang, Mo yao, Yan hu suo, Gan cao

Label Warning: Contraindicated during pregnancy

Allergen Information: Contains tree nuts.

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934933626

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 膈下逐瘀散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top