Long Dan Xie Gan Teapills

Long Dan Xie Gan Wan
200 pill/bt
MW Code:
3774
Availability: In Stock
Long Dan Xie Gan Teapills

Other Product Names: 龍膽瀉肝丸, The Snake and the Dragon Teapills, Long Dan Xie Gan Tang, Lung Tan Xie Gan Wan, Long Tan Hsieh Kan Wan, Gentiana Drain the Liver Pills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Gentiana scabra root & rhizome, Bupleurum chinense root, Alisma orientalis rhizome, Rehmannia glutinosa root, Angelica sinensis root (wine-fried), Scutellaria baicalensis root, Gardenia jasminoides fruit, Akebia trifoliata stem, Plantago asiatica seed, Glycyrrhiza uralensis root (honey-fried)

Ingredients (Pin Yin): Long dan cao, Chai hu, Ze xie, Sheng di huang, Dang gui (jiu), Huang qin, Zhi zi, Mu tong (san ye), Che qian zi, Gan cao (zhi)

Other Ingredients: Dextrin, Hydrated magnesium silicate, China wax

Label Warning: Caution during pregnancy.

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934837740

Case Packaging: 120 bt (12 pk)

Chinese Name: 龍膽瀉肝丸

Chinese Brand: 岷山牌®

To Top