Return To Spring Teapills

Huan Shao Wan
200 pill/bt
MW Code:
3320
Availability: In Stock
Return To Spring Teapills

Other Product Names: 還少丸, Return to Lesser Years Pills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Ziziphus jujuba fruit, Rehmannia glutinosa root (prep.,) Lycium barbarum fruit, Dioscorea hypoglauca rhizome, Poria cocos sclerotium, Cynomorium songaricum herb, Foeniculum vulgare fruit, Morinda officinalis root, Eucommia ulmoides bark, Achyranthes bidentata root, Schisandra chinensis fruit, Cornus officinalis fruit, Broussonetia papyrifera fruit

Ingredients (Pin Yin): Da zao, Di huang (shu), Gou qi zi, Bi xie, Fu ling, Suo yang, Xiao hui xiang, Ba ji tian, Du zhong, Huai niu xi, Wu wei zi, Shan zhu yu, Chu shi zi

Other Ingredients: Dextrin, Hydrated magnesium silicate, Activated carbon, China wax

Label Warning: Contraindicated during pregnancy.

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934833209

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 還少丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top