Xiao Chai Hu San, extract powder

Xiao Chai Hu San
100 g/bt
MW Code:
3626C
Availability: In Stock
Xiao Chai Hu San, extract powder

Other Product Names: 小柴胡散

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Bupleurum chinense root, Pinellia ternata rhizome, Codonopsis pilosula root, Scutellaria baicalensis root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh

Ingredients (Pin Yin): Chai hu, Ban xia, Dang shen, Huang qin, Da zao, Gan cao, Sheng jiang

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934936269

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 小柴胡散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top