Gui Pi San, extract powder

Gui Pi San
100 g/bt
MW Code:
3692C
Availability: In Stock
Gui Pi San, extract powder

Other Product Names: 歸脾散, Return the Spleen Formula

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan fruit, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root

Ingredients (Pin Yin): Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934936924

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 歸脾散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top